لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر حمید مجیدی ایوری

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 39620

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -