دکتر حمیدرضا رضائی

درباره پزشک

متخصص گوارش

شماره نظام پزشکی: 43242

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -