دکتر جواد صاحبی

درباره پزشک

متخصص جراح عمومی

شماره نظام پزشکی: 115404