دکتر امید قنائی

درباره پزشک

متخصص گوارش

شماره نظام پزشکی: 92074

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -