لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر افشین صراف

درباره پزشک

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی: 111066

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -