لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر اعظم رفیق

درباره پزشک

متخصص زنان

شماره نظام پزشکی: 79857

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -