لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

درباره پزشک

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

شماره نظام پزشکی: 94162

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: مشهد، احمدآباد، عارف 1، ساختمان آزاده

تلفن مطب: 05138476665