لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

دکتر احسان سلطانی

درباره پزشک

متخصص جراح عمومی

شماره نظام پزشکی: 96935

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -