فیلتر پزشکان

انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

دکتر مسعود شریفیان رضوی

فوق تخصص گوارش.کبد.مجاري صفراوي

دکتر فاطمه همایی شاندیز

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکترفاطمه ورشوئی تبریزی

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر مرجانه میرصدرائی

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر فریال کریم

متخصص جراح پلاستیک و ترمیمی

دکتر منصوره سرگزی مقدم

متخصص جراح پلاستیک و ترمیمی

دکتر مهدیه دیانی

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر رضا پرتوی

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر نرگس بیات مختاری

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر زهرا مذهب

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر علیرضا باری

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر محمد ثقه الاسلامی

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر حسین رحیمی

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر آرمین سعیدی

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

دکتر یاشا مخدومی

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

دکتر سیدامیر آل داوود

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

دکتر غلامحسین نوفرستی

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

We Provide the highest level of satisfaction care & services to our patients.