فیلتر پزشکان

انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

دکتر مسعود شریفیان رضوی

فوق تخصص گوارش.کبد.مجاري صفراوي

دکتر احسان حسن زاده حداد

متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی سرطان

دکتر فاطمه همایی شاندیز

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکترفاطمه ورشوئی تبریزی

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر مرجانه میرصدرائی

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر فریال کریم

متخصص جراح پلاستیک و ترمیمی

دکتر منصوره سرگزی مقدم

متخصص جراح پلاستیک و ترمیمی

دکتر مهدیه دیانی

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر رضا پرتوی

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر نرگس بیات مختاری

متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

دکتر زهرا مذهب

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر علیرضا باری

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر محمد ثقه الاسلامی

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر حسین رحیمی

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر آرمین سعیدی

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

دکتر یاشا مخدومی

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

دکتر سیدامیر آل داوود

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

دکتر غلامحسین نوفرستی

متخصص راديوتراپي و انكولوژي

We Provide the highest level of satisfaction care & services to our patients.