پزشکان 3

انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

دکتر نیلوفر صدقی

دکتر نیلوفر صدقی

فوق تخصص گوارش كودكان

فوق تخصص گوارش.کبد.مجاري صفراوي
دکتر مسعود شریفیان رضوی

دکتر مسعود شریفیان رضوی

فوق تخصص گوارش.کبد.مجاري صفراوي

فوق تخصص گوارش و كبد بزرگسالان

دکتر زهرا مذهب

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر علیرضا باری

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر محمد ثقه الاسلامی

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر حسین رحیمی

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

به پزشک نیاز دارید؟

بهترین خدمات را از ما بخواهید