پزشکان 3

انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

دکتر زهرا مذهب

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر علیرضا باری

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر محمد ثقه الاسلامی

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

دکتر حسین رحیمی

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان

به پزشک نیاز دارید؟

بهترین خدمات را از ما بخواهید