لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

برپایی ایستگاه غربالگری سرطان در مترو

برپایی ایستگاه غربالگری سرطان در مترو مشهد توسط بیمارستان ناظران_انجمن خیریه حمایت از بیماران سرانی مشهد

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، ایستگاه های غربالگری و آگاهی بخشی ویژه سرطان در خطوط یک و دو قطارشهری مشهد اجرا شد.

همزمان با هفته پیشگیری از سرطان، انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد با همکاری شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد با حضور در چهار ایستگاه منتخب مترو خطوط یک و دو قطارشهری اجرای تست های غربالگری سرطان را برای شهروندان مشهدی انجام دادند.

در این طرح که همزمان در چهار ایستگاه قائم، فلسطین، شهدا و مفتح برگزار شد علاوه بر اطلاع رسانی و انجام تست غربالگری اطلاعاتی نیز درباره آموزش خودمراقبتی و خودآزمایی نیز ارائه شد.

در آخرین روز این پویش همزمان با روز جهانی سرطان، مجید نژاد حسین، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد نیز از این ایستگاه سلامت شهروندی در مترو بازدید کرد.