لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

سومین نشست ارتباط موثر مدیران انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، سومین نشست هم اندیشی و آموزشی تعامل و ارتباط موثر کارکنان با حضور مدیران میانی انجمن این بار در مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع)برگزار شد.

این نشست با حضور مدیران انجمن، مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا(ع) و بیمارستان ناظران با تدریس دکتر مروارید مشاور هیات مدیره انجمن با استقبال حداکثری مدیران بخش‌های مختلف دو مجموعه همراه بود.

در این جلسه  تجربیات اجرایی مدیران در مواجهه با مسائل روز و چالش های دو مجموعه درمانی از نظر خود و همراهان بیماران  پرداختند.

در حاشیه این نشست نیز سعیدی، مدیریت بهبود کیفیت مرکز رضا(ع) در مورد نظام آراستگی یا 5S  توضیحاتی را ارائه کرد و همکاری و همیاری کلیه مدیران و مسئولین را جهت اجرای آن ضروری دانست.