لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

اکران شهری پویش «به سختیش می ارزه!»

پویش به سختیش می ارزه -اکران شهری (1)

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، پویش هفته پیشگیری از سرطان با عنوان «به سختیش می ارزه!» با همکاری مشترک شهرداری مشهد و انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد در اماکن عمومی و معابر اصلی و بزرگراهی مشهد اکران شد.

پویش ویژه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی سرطان در هفته پیشگیری از این بیماری برای اولین بار در خیابان های شهر معرفی و به ارائه پیام های ویژه این هفته برای پیشگیری از سرطان پرداخت

در این پویش بزرگ شهروندان مشهدی که توسط انجمن حمایت از بیماران سرطانی طراحی و با حمایت مدیریت شهری مشهد در 103 محور مهم و پرتردد شهری اجرا شد انجام تست رایگان غربالگری به صورت عمومی انجام و مورد استقبال عموم شهروندان نیز قرار گرفت.