لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

همایش تخصصی سرطان برست در بیمارستان ناظران

همایش تخصصی سرطان برست در بیمارستان ناظران مشهد (1)

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، کنفرانس علمی تخصصی سرطان پستان در بیمارستان ناظران برگزار شد.

کنفرانس علمی اهمیت بررسی سنتینل لنف نود در تشخیص و درمان سرطان پستان صبح امروز جمعه در بیمارستان عباس ناظران مشهد برگزار شد.

این کنفرانس علمی یک روزه که با امتیاز بازآموزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور ۷۰ نفر از متخصصین رادیوانکولوژی، هماتوانکولوژی، جراحی عمومی، رادیولوژی، پاتولوژی و پزشکی هسته ای با دبیری علمی دکتر سمانه سجادی و دبیری اجرایی دکتر طیبه ناظران به اجرا درآمد.

این سمینار علمی تخصصی با خوش آمدگویی دکتر سید امیر آل داود ریاست بیمارستان ناظران آغاز و با سخنرانی دکتر دنیا فرخ، دکتر محمدناصر فرقانی، دکتر منیژه روانبخش، دکتر مهدیه دیانی، دکتر سوسن شفیعی و دکتر فاطمه ورشویی ادامه یافت.

پایان بخش برنامه های این همایش نیز برگزاری پنل تخصصی سنتینل نود در سرطان پستان بود که دکتر فاطمه همایی گرداننده آن و دکتر فرخ، دکتر مهرابی بهار، دکتر میرصدرایی، دکتر جعفریان، دکتر صادقی و دکتر باری نیز اعضا هیات رئیسه این پنل بودند