لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

آغاز ساخت بونکر شتاب دهنده هالسیون در بیمارستان ناظران

بونکر شتابدهنده هالسیون در بیمارستان ناظران شروع به ساخت شد. به گفته مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد این بونکر هزینه ای حدود 5 میلیارد تومان را خواهد داشت که برای شتاب دهنده هالسیون در نظر گرفته شده است. مهندس افراسیابی افزود این دستگاه قابلیت انجام تمام تکنیکهای کانفورمال، IMRT، VMAT را به طور کامل و بخشی از تکنیک های SRS و SBRT را دارد و امکان درمان با دقت و کیفیت بالاتر را برای بیمار فراهم می کند.