لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

نشست خبری چهل و دومین سالگرد تاسیس انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد

صبح روز سه شنبه 16 آبان ماه نشست خبری چهل و دومین سالگرد تاسیس انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد درمحل سالن همایش بیمارستان ناظران با حضور جمعی از اصحاب رسانه در فضای گرم و صمیمی برگزار گردید. مهندس حمید مستشاری، ریاست هیئت مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد با بیان مسائل مرتبط با انجمن، مشکلات بیماران و توانمندی‌های انجمن، به پاسخگویی سوالات خبرنگاران پرداخت و خواهان حضور صمیمی و مداوم ایشان در کنار انجمن شدند.

در ادامه نشست آقای دکتر نوفرستی نایب رئیس هیئت مدیره و معاون درمان انجمن با تاکید بر اینکه آگاهی رسانی از سرطان و کاهش ترس از این بیماری و ترغیب برای تشخیص زود هنگام از وظایف اصحاب رسانه می‌باشد تعامل روز افزون و مداوم را خوهشمند شدند.

در پایان نشست آقای مهندس مستشاری اظهار امیدواری کردند که این گونه نشست ها کمکی باشد برای تحقق شعار انجمن که هیچ بیماری نباید به خاطر داشتن مشکلات مالی از درمان باز بماند.