لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

نشست هم اندیشی مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی حرفه ای با نمایندگان 30 سمن عضو شبکه خیر موثر و کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی

نشست هم اندیشی

به گزارش روابط عمومی، نشست هم اندیشی هیات مدیره مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی حرفه ای با نمایندگان 30 سمن عضو شبکه خیر موثر و کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی روز چهارشنبه سی ام مهرماه در محل سالن همایش بیمارستان با هدف ایجاد شبکه کارآمد موثر شناسایی، جذب و حفظ حامیان مادی و معنوی با استفاده از روش های نوآورانه برگزار گردید.

این گردهمایی اولین نشست هم اندیشی با هدف عملیاتی شناسایی، جذب و تعامل موثر با 15 سمن داخلی از طریق برگزاری حداقل 2 نشست تخصصی تا پایان سال 1402 به میزبانی بیمارستان می باشد.