لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

برگزاری جلسه توجیهی کارشناسان بالینی جدیدالورود

خبر کارشناسان بالینی

جلسه توجیهی کارشناسان بالینی جدیدالورود با حضور دکتر خداپرست مدیریت بیمارستان برگزار شد در این جلسه مدیر بیمارستان ضمن خوش آمدگویی به همکاران جدیدالورود، علاوه بر بیان اهداف و رسالت انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد و بیمارستان ناظران، توضیحاتی در خصوص همدلی و همراهی با بیماران و همراهیان، ثبت کامل مستندات و پرونده های الکترونیکی و رعایت سلسله مراتب سارمانی و … ارائه دادند سپس سایر آموزش های لازم توسط مدیر بهبود کیفیت خانم رافتی و سوپروایزر آموزش بیمارستان آقای فعال ارائه گردید.