لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

گزینه های درمان

آموزش سلامت درمان

بیش از یک درمان برای سرطان سینه مهاجم وجود دارد. این فصل گزینه های درمانی و آنچه را که باید انتظار داشت را شرح می دهد. همه درمان یکسانی دریافت نخواهند کرد. لازم است با پزشک خود صحبت کنید که کدام درمان ممکن است برای شما بهترین باشد.

سرطان سینه مهاجم قابل درمان است. درمان می تواند موضعی، سیستمیک یا ترکیبی از هر دو باشد. مهم است که به طور منظم با پزشک خود در مورد اهداف درمان و برنامه درمانی خود صحبت کنید.

2 نوع درمان وجود دارد:

  1. درمان موضعی بر روی یک منطقه خاص تمرکز دارد. این شامل جراحی، ابلیشن و پرتودرمانی است.
  2. درمان سیستمیک در سراسر بدن کار می کند. این شامل درمان غدد درون ریز، شیمی درمانی و تارگت تراپی است.

گزینه های درمانی زیادی وجود دارد. با این حال، همه به یک روش به درمان پاسخ نمی دهند . برخی از افراد بهتر از حد انتظار عمل خواهند کرد. دیگران بدتر خواهند شد. عوامل زیادی در نحوه پاسخ شما به درمان نقش دارند.

در پست های بعدی به خلاصه ای ازانواع درمان می پردازیم.