لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

گزارش تصویری ” نشست تخصصی کارگروه مرکز رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع) و نمایندگان الکتا “

نشست تخصصی بین المللی انجمن و الکتا در مشهد

نشست تخصصی بررسی زمینه های همکاری مشترک فی ما بین انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد و نمایندگان کمپانی الکتا به همراه بازدید از تجهیزات و امکانات به روز بیمارستان ناظران و مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا(ع)