لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

گزارش تصویری “مراسم تقدیر از دکتر عبدالله مروارید، مشاور هیئت مدیره انجمن در دیدار عیدانه”

مراسم تقدیر از دکتر عبدالله مروارید مشاوره هیئت مدیره انجمن در دیدار عیدانه مدیران میانی انجمن

مراسم تقدیر از دکتر عبدالله مروارید، مشاور هیئت مدیره انجمن در دیدار عیدانه