لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

گزارش تصویری ” تشکیل دومین جلسه ستاد بحران بیمارستان ناظران “

تشکیل دومین جلسه ستاد بحران بیمارستان ناظران مشهد

تشکیل دومین جلسه ستاد بحران بیمارستان ناظران