لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

گزارش تصویری ” اولین دوره مسابقات مهارتی پرستاران در بیمارستان ناظران “

اولین دوره مسابقات مهارتی پرستاران بیمارستان ناظران وابسته به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد با پیروزی تیم داخلی و icu