کلینیک زخم

برای تماس با کلینیک زخم، با داخلی 671 تماس حاصل فرمایید.

سرعنوان پیشرفته
کلینیک زخم بیمارستان ناظران

ارائه ی کلیه ی خدمات تحت پوشش بیمه با تعرفه ی خیریه تنها مرکز ارائه ی خدمات زخم سرپایی بیمارستانی در غرب مشهد

Previous
Next
خدمات کلینیک زخم
 • خدمات مشاوره رایگان زخم و استومی
 • خدمات مشاوره رایگان تغذیه بیمار زخم
 • ارائه ی خدمت برای درمان زخم های بدخیم و سرطانی
 • زخم های ناشی از رادیوتراپی و شیمی درمانی
 • زخم بستر
 • زخم دیابتی
 • زخم عروقی
 • زخم عفونی
 • زخم سوختگی
 • زخم های بسته نشده بعد از جراحی
 • زخم های ناشی از فاشیئت نکروزان
 • زخم های ناشی از ترشحات انواع درن ها و فیستول ها
 • زخم های ناشی از تصادفات و حوادث تروما
 • مراقبت بعد از عمل بیماران دارای انواع استومی(کلستومی، ایلئوستومی)