کلینیک تخصصی

برنامه کلینیک پزشکان بیمارستان ناظران

ماه بهمن

روز ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه نام پزشک دکتر غلامحسین نوفرستی دکتر آرمین سعیدی دکتر سعید حفیظی (11:30 - 13)
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی رادیوتراپی و انکولوژی داخلی
نام پزشک دکتر سیدجواد امیر فخریان
تخصص جراح عمومی
نام پزشک دکتر رضا پرتوی
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکتر حسن جاودانی
تخصص متخصص کودکان
یک شنبه نام پزشک دکتر سمیرا حامدعظیمی (9:30 - 11) دکتر نیلوفر صدقی دکتر افشین صراف دکتر یاشا مخدومی
تخصص داخلی فوق تخصص کودکان داخلی رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک غلامحسین نوفرستی دکتر احسان حسن زاده (13-15) دکتر محمود توکلی دکتر محمد بهره مند (15 - 17)
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی فلو شیپ جراحی سرطان اورولوژی ارتوپدی
نام پزشک دکتر مرجانه میرصدرایی دکتر حمید پیله ور
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی کلینیک دیابت
دوشنبه نام پزشک دکتر سیدجواد امیر فخریان دکتر سعید حفیظی (11:30 - 13) دکتر سیدامیر آل داوود
تخصص جراح عمومی داخلی رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکترغلامحسین نوفرستی دکتر آرمین سعیدی دکتر محمدسینا نوروزی
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی رادیوتراپی و انکولوژی جراح عمومی فلوشیپ لاپاروسکوپی
نام پزشک دکتر رضا پرتویی
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکتر محمد سادات شکوهی
تخصص متخصص کودکان
سه شنبه نام پزشک دکترغلامحسین نوفرستی دکتر مهرنوش سعادتمند دکتر سیدهادی هاشمی دکتر حمید پیله ور
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی زنان متخصص داخلی کلینیک دیابت
نام پزشک دکتر سمیرا حامد عظیمی دکتر مرجانه میرصدرایی دکتر محمد بهره مند (15 - 16)
تخصص متخصص داخلی رادیوتراپی و انکولوژی متخصص ارتوپدی
نام پزشک دکتر نیلوفر صدقی
تخصص فوق تخصص کودکان
چهارشنبه نام پزشک دکتر غلامحسین نوفرستی دکتر سیدجواد امیرفخریان دکتر سیدمحمود حسینیان دکتر سیدامیر آل داوود
تخصص متخصص رادیوتراپی و انکولوژی جراح عمومی فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکتر نازنین شیر دلان دکتر آرمین سعیدی دکتر محمود توکلی (13-15) دکتر احسان حسن زاده
تخصص متخصص داخلی رادیوتراپی و انکولوژی اورولوژی فلو شیپ جراحی سرطان
نام پزشک دکتر رضا پرتویی
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکتر مهری شاه آبادی
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکتر سیدمحمدسادات شکوهی
تخصص متخصص کودکان
پنجشنبه نام پزشک دکتر مهری شاه آبادی
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکتر فاطمه زغیبی زاده
تخصص فوق تخصص کودکان
کلینیک
کلینیک بیمارستان