کلینیک تخصصی

برنامه کلینیک پزشکان بیمارستان ناظران

ماه اردیبهشت

روز ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه نام پزشک دکتر غلامحسین نوفرستی دکتر آرمین سعیدی دکتر سعید حفیظی 12:00 تا 13:30
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی رادیوتراپی و انکولوژی داخلی
نام پزشک دکتر رضا پرتوی دکتر سیدجواد امیر فخریان12:00 تا 13:30
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی جراح عمومی
نام پزشک دکتر حسن جاودانی10:00 تا 11:00
تخصص متخصص کودکان
نام پزشک
تخصص
یک شنبه نام پزشک دکتر سمیرا حامدعظیمی (9:30 - 11) دکتر نیلوفر صدقی 10:00 تا 11:00 دکتر افشین صراف دکتر یاشا مخدومی
تخصص داخلی فوق تخصص کودکان داخلی رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک غلامحسین نوفرستی دکتر احسان حسن زاده دکتر محمود توکلی 14:30 تا 15:30 دکتر محمد بهره مند 15:00 تا 16:00
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی فلو شیپ جراحی سرطان اورولوژی ارتوپدی
نام پزشک دکتر حمید پیله ور
تخصص کلینیک دیابت
دوشنبه نام پزشک دکترغلامحسین نوفرستی دکتر سیدجواد امیر فخریان دکتر سعید حفیظی (11:30 - 13) دکتر سیدامیر آل داوود
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی جراح عمومی داخلی رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکتر امیر مؤیدپور 8:30 تا 10:00 دکتر آرمین سعیدی
تخصص ارتوپدی رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکتر رضا پرتویی
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک 10:00 -11:00 دکتر رضازاده
تخصص متخصص کودکان
نام پزشک
تخصص
سه شنبه نام پزشک دکترغلامحسین نوفرستی دکتر اخوان 10:00 تا 11:00 دکتر سیدهادی هاشمی دکتر حمید پیله ور
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی متخصص کودکان متخصص داخلی کلینیک دیابت
نام پزشک دکتر سمیرا حامد عظیمی دکتر محمد بهره مند (15 - 16)
تخصص متخصص داخلی متخصص ارتوپدی
چهارشنبه نام پزشک دکتر غلامحسین نوفرستی دکتر آرمین سعیدی دکتر سیدمحمود حسینیان 11:30 تا 13:00 دکتر سیدامیر آل داوود
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی رادیوتراپی و انکولوژی فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکتر نازنین شیر دلان 9:00 تا 10:30 دکتررضا پرتوی دکتر محمود توکلی14:30 تا 15:30 دکتر احسان حسن زاده
تخصص متخصص داخلی رادیوتراپی و انکولوژی اورولوژی فلو شیپ جراحی سرطان
نام پزشک دکتر محمدزاده 8:30 تا 10:00 دکتر مهری شاه آبادی (12:30 تا 13:30)دکترسیدجواد امیرفخریان
تخصص ارتوپدی رادیوتراپی و انکولوژی جراح عمومی
نام پزشک دکتر سادات شکوهی 10:00 تا 11:00
تخصص متخصص کودکان
نام پزشک
تخصص
نام پزشک دکتر محمدزاده 8:30 تا 10:00
تخصص متخصص ارتوپدی
پنجشنبه نام پزشک دکتر مهری شاه آبادی
تخصص رادیوتراپی و انکولوژی
نام پزشک دکتر فاطمه زغیبی زاده
تخصص فوق تخصص کودکان
کلینیک
کلینیک بیمارستان