لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

کسب درجه یک اعتبار بخشی در بازدید تیم ارزیابی از بیمارستان ناظران

بر اساس برنامه اعتباربخشی، تیم ارزیابی اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ از بیمارستان ناظران، بازدید نمودند و این بیمارستان موفق به اخذ درجه یک اعتبار بخشی گردید. در ابتدای ارزیابی، جلسه ای با حضور مسئولین بیمارستان و گروه ارزیاب، برگزار شد که در آن ضمن بیان توضیحات کلی، بخش های مختلف و امکانات بیمارستان ناظران معرفی گردید و در ادامه تیم ارزیابی با حضور در بخش های درمانی و پشتیبانی، سنجه های اعتباربخشی و فرآیندهای آن را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان نیز نشستی با حضور مسئولین و مدیران برگزار گردید که گزارش مختصری از نتیجه بازدید و ارزیابی انجام شده، ارائه گردید، براساس این گزارش، درجه اعتبار بخشی بیمارستان، درجه یک اعلام شد.

بنا به گفته معصومه رافتی، مدیر بهبود کیفیت بیمارستان ناظران، این درجه اعتباربخشی، بالاترین درجه قابل کسب در این بازدید بود و اعتباربخشی اصلی، در خردادماه از سوی وزارت بهداشت، با حضور ارزیابان کشوری، صورت خواهد پذیرفت.

وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند رو به رشد سطح خدمات درمانی ارائه شده به بیماران و با همکاری تمامی کارکنان و مدیران و عمل به رسالت و گام برداشتن در راستای اهداف و چشم انداز بیمارستان، نائل به کسب درجه عالی اعتبار بخشی شویم.