چشم انداز و رسالت ناظران

بیانیه رسالت

با توکل به خداوند متعال، بیمارستان عباس ناظران تنها بیمارستان خیریه آنکولوژی شهر مشهد، با بکارگیری نیروی انسانی توانمند، متعهد و استفاده از تجهیزات مدرن، به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی ایمن، اثربخش و باکیفیت با اتکا به توان خیرین به بیماران علی الخصوص اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار پرداخته و با رعایت حقوق بیمار در راستای استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورگام بر می دارد.

بیانیه چشم انداز

بیمارستان عباس ناظران با توجه به ظرفیت بالقوه انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، مصمم است در افق   5 ساله خود به عنوان یکی از مجهزترین و ایمن ترین مراکز فوق تخصصی انکولوژی در شرق کشور، به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی بپردازد.

ارزش ها

اخلاق مداری و پایبندی به ارزش های انسانی

حفظ کرامت انسانی با رعایت حقوق گیرندگان خدمت

همکاری، مسئولیت پذیری و کار تیمی

خلاقیت و نوآوری

قانون مداری و رعایت عدالت

اهداف کلی

ارتقاء سلامت و ایمنی بیماران و کارکنان

بهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی

مدیریت سرمایههای انسانی با حفظ کرامت انسانی، آموزش مستمر و ایجاد انگیزه در کارکنان

مدیریت منابع مالی و تجهیزاتی جهت ارائه خدمات مطلوبتر

حفظ و ارتقاء مشارکت های مردمی جهت تامین بخشی از هزینههای درمانی بیماران بی بضاعت و نیازمند جامعه