لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

پزشکی هسته ای

Previous
Next

پزشکی هسته‌ای:

پزشکی هسته‌ای (Nuclear Medicine) شاخه‌ای از علم پزشکی است که با استفاده از مواد رادیو اکتیو به تصویربرداری ازارگانهای داخلی پرداخته و به تشخیص و درمان بیماریها کمک می کند.

ویژگی پزشکی هسته‌ای در این است که توانایی ارائه دادن اطلاعات تصویری از فرایندها و عملکردهای متابولیکی در مقیاس سلولی و مولکولی بدن را دارد، در صورتیکه دیگر مدالیته‌های تصویر برداری‌های پزشکی همانند CT-SCAN و  MRI عموماً اطلاعات ساختاری و آناتومیکال ارائه می دهند.

بیمارستان ناظران از سال 1403 با بهره‌گیری از بهترین و بروزترین تجهیزات آماده خدمت رسانی به مراجعین می‌باشد.