لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

سوپروایزری که خودش را وقف بیمارستان خیریه کرد

سوپروایزر بیمارستان شهیدکامیاب با تمام خستگی این روزهای سخت به خدمت خیرانه در بیمارستان ناظران آمد.

علی اکبر حسین پور مردی با 20سال سابقه سوپروایزری در بیمارستان شهید کامیاب مشهد با هدف خدمت در بیمارستان خیریه ناظران و با توجه به شرایط کرونایی و بحرانی این روزها تصمیم می گیرد به بیمارستان ناظران بیاید و به صورت خیرخواهانه هرچند با تنی خسته به کمک بیماران و کادر درمان بپردازد. او در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی بیمارستان ناظران گفت: من همیشه آرزو داشتم در یک بیمارستان خیریه با هدف خیر خدمت کنم و آنچه در توانم هست را در خدمت به بیماران و کمک به همکارانم بکارگیرم. وی اشاره کرد: وقتی فهمیدم بیمارستان ناظران قرار است مرکز تزریق داروی رمدسیویر برای بیماران کرونایی  باشد و از طرفی بیماران هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به  این بیمارستان انتقال داده شده اند و می بایست در این بیمارستان  درمان شوند، نتوانستم آرام و قرار بگیرم و در تماس با همکار قدیمی ام خانم مختار پور مترون بیمارستان ناظران تصمیم گرفتم خودم را به بیمارستان برسانم، هرچند شیفت شب هستم، اما وقتی صبح، شیفتم در بیمارستان شهید کامیاب تمام شد، سر از پا نمی شناختم، با تمام  خستگی که داشتم، عشق به خدمت در بیمارستانی که خشت خشتش را خیرین بنا کردند و با هدف خیر ساخته شده است، سبب شد به بیمارستان بیایم. برایم مهم نبود که کنارم چه کسی و با چه سابقه ای خدمت می کند، فقط میل به خدمت و کار خیر کردن سبب شد چندین ساعت بدون لحظه ای نشستن در بیمارستان ناظران به بیماران کرونایی کمک کنم و هرجا که لازم بود به همکارانم، اطلاعاتم را انتقال دهم.

کارشناس ستاد هدایت معتقد است هیچ لذتی و هیچ دارایی بهتر ازخدمت به نیازمندان نیست و چه خوب است هرکس به اندازه وسعی که دارد، چه مالی و چه علمی و یا به هر شکلی که توانایی دارد خدمت کند. او در پایان از مردم خواست اکنون که کادر سلامت دارد تلاش می کند تا کرونا را شکست دهد، مردم با عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کاری نکنند که کادر سلامت شکست بخورد. این روزها همکاران من با این حجم بیماران کرونایی، متاسفانه توانشان را از دست داده اند و مردم باید به داد ما برسند و تنها راه کمک به کادر سلامت و خودشان رعایت پروتکل های بهداشتی است.