لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

ورزش های مخصوص لنف ادم و ورم دست بعد از سرطان پستان

وبلاگ مجله صورتی

حركت دست پشت گردن
سر صاف و كشيده باشد و انگشتان دست را در يكديگر قفل كنيد و پشت گردن قرار دهيد و 5 الي 10 ثانيه نگه داريد به صورتي كه در قفسه سينه احساس كشش كنيد. سعي كنيد هنگام انجام حركت،بالا تنه راخم نكنيد و آن را صاف و كشيده نگه داريد.

كشيدن دست ها روی ديوار
به فاصله 20 الي 25 سانتي متري ديوار بايستيد. هر دو دست را روي ديوار قرار دهيد. با انگشتان خود دست ها را روي ديوار به سمت بالا حركت دهيد. اين حركت را هرچقدر ميتوانيد انجام دهيد. به آرامي دستتان را از روي ديوار برداريد و آزاد كنيد. در انتها، بالاترين نقطه از ديوار را كه با دست توانسته ايد لمس كنيد با چسب علامت بگذاريد.
در اين حركت با نگه داشتن دست ها پشت گردن و رها كردن كشش و فشار از قفسه سينه،ميتوانيد به بدن استراحت دهيد.
اين حركت به بهبود كشش بافت هاي جراحي شده و تخليه مايع لنف در بازو كمك ميكند.

حركت بلند كردن دست ها
انگشتان دست را داخل هم قفل كنيد و به هم فشار دهيد. دست ها را با كمك يكديگر به سمت بالا سر كشيده و به سمت عقب هل دهيد.
اين حركت را مرتبا تكرار كنيد تا بتوانيد دست ها را به آساني بالاي سر بكشيد. براي سهولت اين تمرين مي‌توانيد دراز بكشيد و اين حركت را انجام دهيد.

حركت دست ها بالا سر
انگشتان دست را داخل هم قفل كنيد و روي سر قرار دهيد. به آرامي آرنج ها به همنزديك و سپس از هم دور كنيد. بهتر است اين تمرين را خوابيده انجام دهيد و 5 الي 10 دقيقه نگه داريد. دقت كنيد شانه ها به عقب و به طرف زمين كشيده و گردن را به سمت جلو ندهيد.

چرخ شانه
شانه را به سمت گوش بالا بكشيد و سپس به عقب بچرخانيد.

كشش آرنج
دست ها را از آرنج تا كنيد به طوري كه انگشتان شما شانه را لمس كند. سپس آرنج را كاملا صاف كنيد.

مشت كردن
انگشتان خود را به صورت جمع كرده كمي فشار وارد كنيد. وسپس انگشت ها را باز و دست را آزاد كنيد.

ورزش مچ
آرنج خود را روي بالشت به صورت شل و آزاد بگذاريد.
كف دست به طرف بالا باشد.سپس مچ دست را بالا و پايين بكشيد.

تمرينات سطح دو
اين تمرينات باعث تقويت عضلات دست و باز شدن عضلات و ماهيچه قفسه سينه و شانه مي‌شود.با انجام اين ورزش ها به تدريج حركت و توانايي دست شما مانند روز اول مي‌شود و قادر به انجام حركات قبلي با دست هايتان خواهيد بود.
از دست هايتان براي شانه كرن موها، لباس پوشيدن، آرايش كردن و كارهايي نظير اين استفاده كنيد تا حركت دستتان بهبود پيدا كند. اگر براي انجام دادن تمرينات ورزشي مشكل داريد به پزشك معالج خود مراجعه كنيد.

كشش دست
انگشتان دو دست را درهم قفل كنيد و روبروي سينه قرار دهيد و بازوها را از دو طرف به بدن بچسبانيد.
به كمك بازوها، آرنج را در راستاي شانه باز كنيد، سپس شانه ها را به عقب كشيده و دست ها را به جلو بكشيد.