لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

ناظران سبز

خبر

تحقق بیمارستان سبز، هدف ناظران در سال ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، هدف گذاری بیمارستان ناظران در سال ۱۴۰۳ برای تحقق بیمارستان سبز با بهره‌گیری از مدل های موجود و تجارب بیمارستان‌های سبز در جهان و با قرار دادن بیشترین تمرکز بر بهره‌وری انرژی، بهینگی مصرف آب و برق و مدیریت پسماند انجام شد.

اولین جلسه کمیته بیمارستان سبز با سرپرستی دکتر حسن خداپرست مدیر بیمارستان ناظران برگزار و در آن با محوریت مدیریت صرفه جویی مصرف برق و آب با نزدیک شدن به فصول گرم سال گفت و گو شد.

صرفه جویی در مواد مصرفی به ویژه حذف فرآیندهای کاغذی، زیباسازی فضای محیطی بیمارستان و بخش‌ها، تهیه فیلم و کلیپ‌های آموزشی با محوریت بیمارستان سبز نیز از جمله دیگر موضوعات بحث شده در این جلسه بود.