لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

معرفی مدیر جدید بیمارستان ناظران

دکتر خداپرست مدیر بیمارستان ناظران

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ناظران: مراسم تکریم آقای دکتر حمید پیله ور، مسئول فنی بیمارستان  و معارفه آقای دکتر حسن خداپرست، مدیر جدید، با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیران و مسئولین انجمن، بیمارستان ناظران، و مرکز درمانی رضا(ع)، شنبه 7 مرداد در بیمارستان ناظران برگزار شد.

در این مراسم از زحمات آقای دکتر حمید پیله ور در دوران تصدی مدیریت، تقدیر و آقای دکتر حسن خداپرست، به عنوان مدیر جدید بیمارستان معرفی گردیدند.   آقای مهندس افراسیابی ضمن اعلام این خبر افزودند که مسئولیت فنی بیمارستان کماکان بر عهده آقای دکتر حمید پیله ور می باشد.