لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

معرفی مدیران بیمارستان

دکتر سیدامیر آل داوود
دکتر سیدامیر آل داود مشاور عالی مدیرعامل
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل :
داخلی : 561
دکتر حسن خداپرست
دکتر حسن خداپرست مدیر بیمارستان
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل :
داخلی : 561
Pileh Var
دکتر حمید پیله ور مسئول فنی و ایمنی بیمارستان
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل : Hamid.Pilehvar@noh.ir
داخلی: 500
Naseri
کاظم ناصری مدیر داخلی
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل : Kazem.Naseri@noh.ir
داخلی : 600
Rasti
هاشم راستی سرپرست اطلاعات سلامت و مدیر منابع انسانی انجمن
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل : Hashem.Rasti@noh.ir
داخلی : 661
نوید زنده روحیان سرپرست روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد
نوید زنده روحیان سرپرست روابط عمومی انجمن
تخصص:
ایمیل : Navid_zendehrouhian@noh.ir
داخلی : 690
فاطمه نوراللهی متورن بیمارستان ناظران مشهد
فاطمه نوراللهی مدیر خدمات پرستاری
تخصص :
ایمیل :
داخلی : 610
دکتر رضا شمسایی
رضا شمسایی سرپرست فناوری اطلاعات
تخصص:
ایمیل :
داخلی : 570
Rafati
معصومه رافتی مدیر بهبود کیفیت
تخصص : کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی
سوابق کاری : سابقه ده سال کار بالینی و ده سال کار مدیریتی
ایمیل : Masoome.Rafati@noh.ir
داخلی : 520
Azizi
علی عزیزی سرپرست حفاظت فیزیکی انجمن
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل : Ali.Azizi@noh.ir
داخلی : 580
Akbari
هادی اکبری سرپرست تجهیزات پزشکی
تخصص:
-خرید، تعمیرات ، نگهداری و PM تجهیزات پزشکی بیمارستانی .
- مشاوره در خصوص خرید و راه اندازی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی.
- آموزش کاربری و تعمیرات تجهیزات بیمارستان.
ایمیل : Hadi.Akbari@noh.ir
داخلی : 601
سوابق کاری

مسئول فنی تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان بنت الهدی.
کارشناس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
هیات علمی گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی خاوران از سال ۱۴۰۰ .
مدرس گروه مهندسی پزشکی دانشگاه های معتبر سطح شهر مشهد از سال ۸۳ تاکنون.
همکاری با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فنی حرفه ای در برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی.
عضویت در شرکت دانش بنیان
الکترو بهبود گستر رضوان.

Mokhtari
الهه مختاری سوپروایزر پاراکلینیک
تخصص : ارشد ژنتیک در راستای درمان سرطان
بیش از ده سال سابقه کار هوشبری سرپرستاری هوشبری
ایمیل : Elahe.Mokhtari@noh.ir
داخلی : 552