معرفی مدیران بیمارستان

Pileh Var
دکتر حمید پیله ور مسئول فنی و مدیر بیمارستان
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل : Hamid.Pilehvar@noh.ir
داخلی : 561
Mokhtar Poor
محبوبه مختارپور سرپرست خدمات پرستاری
تخصص : کارشناس پرستاری
ایمیل : Mahbobe.Mokhtarpour@noh.ir
داخلی : 610
سوابق کاری

در زمان دانشجویی بعنوان دانشجوی رتبه اول کشوری، مسئول رفع نواقص دانشگاه سبزوار.
در اولین دوره جذب دانشجوی پیراپزشکی،مسئول امور دانشجویی دانشگاه سمنان
در زمان تحصیل دوره کارشناسی ، مسئول برگزاری اولین سمینار دانشجویی کشوری.
در دوران انجام طرح لایحه خدمت نیروی انسانی سرپرستار بخش اطفال بیمارستان نهم دی تربت حیدریه و قبل از استخدام دانشگاهی سرپرستار بخش جراحی و سپس CCU امام زمان.
مسئول واحد اکو‌ کاردیوگزافی و سوپروایزر در بیمارستان امام زمان (عج).
پس از استخدام ۲۹ سال سابقه کاری در امام رضا بعنوان مسئول شیفت NICU ، سرپرستار قلب و CCU،جانشین سرپرستاری آنژیوگرافی قلب و عروق، سرپرستار اورژانس مرکزی،معاونت مدیر پرستاری،سوپروایزر بالینی در تمام بخشها و در حین کار در بیمارستان امام رضا نیز راه اندازی بخشهای قلب و سی سی یو هاشمی نژاد.
عضو اصلی تیم راه اندازی ساختمان ۶۱۰ تختخوابی امام رضا ۲، راه اندازی بخش جنرال داخلی امام رضا ۲، مسئول ساماندهی اورژانس عدالتیان.
سوپروایزر در گردش و سپس مدیریت پرستاری در بیمارستان انکولوژی ناظران

در تمام این سنوات انجام‌پژوهش ها و ارائه پوستر در سمینارها و‌کنگره های کشوری.

Afrasiabi
داوود افراسیابی سرپرست فناوری اطلاعات
تخصص: مهندسی فن آوری شبکه های کامپیوتری
با 21 سال سابقه تخصصی در شبکه های کامپیوتری
ایمیل : Davood.Afrasiabi@noh.ir
داخلی : 570
Mokhtari
الهه مختاری سوپروایزر پاراکلینیک
تخصص : ارشد ژنتیک در راستای درمان سرطان
بیش از ده سال سابقه کار هوشبری سرپرستاری هوشبری
ایمیل : Elahe.Mokhtari@noh.ir
داخلی : 552
Akbari
هادی اکبری سرپرست تجهیزات پزشکی
تخصص:
-خرید، تعمیرات ، نگهداری و PM تجهیزات پزشکی بیمارستانی .
- مشاوره در خصوص خرید و راه اندازی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی.
- آموزش کاربری و تعمیرات تجهیزات بیمارستان.
ایمیل : Hadi.Akbari@noh.ir
داخلی : 601
سوابق کاری

مسئول فنی تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان بنت الهدی.
کارشناس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
هیات علمی گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی خاوران از سال ۱۴۰۰ .
مدرس گروه مهندسی پزشکی دانشگاه های معتبر سطح شهر مشهد از سال ۸۳ تاکنون.
همکاری با مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فنی حرفه ای در برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی.
عضویت در شرکت دانش بنیان
الکترو بهبود گستر رضوان.

Soleimani
سمیه سلیمانی سرپرست مالی
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل : Somayeh.Soleimani@noh.ir
داخلی : 590
Rafati
معصومه رافتی سرپرست بهبود کیفیت
تخصص : کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی
سوابق کاری : سابقه ده سال کار بالینی وده سال کار مدیریتی
ایمیل : Masoome.Rafati@noh.ir
داخلی : 520
Azizi
علی عزیزی سرپرست حفاظت فیزیکی
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل : Ali.Azizi@noh.ir
داخلی : 580
Rasti
هاشم راستی سرپرست اطلاعات سلامت
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل : Hashem.Rasti@noh.ir
داخلی : 661
Naseri
کاظم ناصری سرپرست داخلی
تخصص:
سوابق کاری:
ایمیل : Kazem.Naseri@noh.ir
داخلی : 600