لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

سی تی اسکن ناظران رتبه دوم پذیرش بیماران کرونایی در خراسان رضوی

سی تی اسکن بیمارستان ناظران با تلاش های شبانه روزی و زحمات بی شائبه توانست در پذیرش بیماران کرونایی در استان خراسان رضوی رتبه دوم را بدست آورد.
به نقل از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سی تی اسکن بیمارستان ناظران به عنوان یک مرکز مجهز به جدید ترین تجهیزات تصویر برداری توانسته است با برنامه ریزی دقیق و تلاش های شبانه روزی پرسنل محترم آن واحد بخش اعظمی از سی تی اسکن بیماران مبتلا به کووید را پوشش دهد و این نشان از حمایت و حمیت بی دریغ کادر بیمارستان از بیماران کرونایی و تلاش برای درمان و بهبود جامعه است. افخمی مدیر فنی سی تی اسکن ناظران گفت: دستگاه سی تی بیمارستان ناظران از دز جذبی بسیار پائینی برخوردار است و اثرات اشعه بر بدن بیمار را کنترل می کند تا بعدها بیمار دچار عوارض حاصل از اشعه نگردد. نامبرده اشاره کرد: رتبه دوم از لحاظ آماری سی تی اسکن ریه با رعایت پروتکل های پیشنهادی who برای بررسی کووید 19 از این تعداد بیمار گرفته شده است و اضافه بر کمیت تصاویر از کیفیت بالا مطابق با استانداردهای تعیین شده who انجام شده است. ضمنا این واحد تصویر برداری جدا از اینکه می تواند در تشخیص دقیق و درست انواع بیماری فعالیت نماید توانسته با وجود امکانات و دیگر تجهیزات مدرن تصویر برداری در درمان بعضی از بیماری ها نیز اقداماتی را انجام دهد. قابل توجه است در حال حاضر تصویر برداری بخش اعظمی از بیماران مبتلا به سرطان در مرکز رادیو تراپی رضا(ع) و بیمارستان ناظران با رعایت پروتکل های بهداشتی و جداسازی از بیماران کرونایی در ساعات مخصوصی انجام می گردد.