لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

رسیدگی به شکایات

برای تماس با بخش رسیدگی به شکایت و دریافت انتقادات و پیشنهادات شما با داخلی 523 تماس حاصل فرمایید.

شما می‌توانید با تکمیل کردن فرم ثبت شکایت ما را در بهبود وضعیت بیمارستان یاری نمایید.

فرم ثبت شکایت

رسیدگی به شکایت بیمارستان ناظران