لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

راه های ارتباطی

درمان برای همه
راه های ارتباطی با

بیمارستان ناظرانمشهد

بیمارستان ناظران مشهد:

آدرس: مشهد- قاسم آباد شریعتی ۴۷

تلفن: ۵۱۳۵۰۰۶۰۰۰-۹۸+

فکس: ۵۱۳۵۰۰۶۰۰۰-۹۸+

ایمیل: Info@noh.ir

اينستاگرام : nazeran.hospital

.

.

برای مشاهده مسیر های مناسب از مبدا های فرودگاه و راه آهن به صورت پیشفرض برای مسافرین محترم، از نقشه های زیر استفاده کنید. (برای باز شدن نقشه روی تصاویر کلیک کنید.)

مسیردسترسی به بیمارستان ناظران از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد:

مسیردسترسی به بیمارستان ناظران از ایستگاه راه آهن مشهد: