لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

راهنمای طبقات

طبقه منهای یک:

نقشه طبقه منفی 1

در حال احداث

طبقه همکف:

طبقه اول:

طبقه دوم:

نقشه طبقه دوم بیمارستان

در حال احداث

طبقه سوم:

همکف:

  • پذيرش
  • صندوق
  • اورژانس
  • بخش رز (شیمی درمانی)
  • پلی کلینیک
  • داروخانه
  • واحد پذیرش و ترخیص
  • مدیر پرستاری
  • سوپروایزر آموزشی
  • سوپروایز کنترل عفونت
  • دفتر پرستاری
  • واحد بيماران بين الملل (IPD)
  • سالن کنفرانس
  • روابط عمومی
  • تجهیزات پزشکی
  • مدارک پزشکی
  • کافی شاپ

طبقه منفی یک:

  • آزمایشگاه
  • تصویربرداری(سی تی اسکن، ام ار ای، رادیولوژی)
  • پزشکی هسته ای
  • نماز خانه
  • غذاخوری پرسنل

نیم طبقه:

  • حوزه ریاست
  • واحد مالی
  • واحد فناوری و اطلاعات
  • واحد کارگزینی

طبقه اول:

  • بخش لاله (داخلی جراحی)
  • ICU
  • اتاق عمل

طبقه دوم:

  • بخش شقایق (هماتولوژی)
  • بخش شکوفه (داخلی)
  • بخش اندوسکوپی و کولونوسکوپی
 • طبقه سوم:
  • بخش یاس