راهنمای طبقات

طبقه 1-:

 • آزمایشگاه
 • تصویربرداری(سی تی اسکن، ام ار ای، رادیولوژی)
 • پزشکی هسته ای
 • نماز خانه
 • غذاخوری پرسنل

همکف:

 • پذيرش
 • صندوق
 • اورژانس
 • بخش رز (شیمی درمانی)
 • پلی کلینیک
 • داروخانه
 • واحد پذیرش و ترخیص
 • مدیر پرستاری
 • سوپروایزر آموزشی
 • سوپروایز کنترل عفونت
 • دفتر پرستاری
 • واحد بيماران بين الملل (IPD)
 • سالن کنفرانس
 • روابط عمومی
 • تجهیزات پزشکی
 • مدارک پزشکی
 • کافی شاپ

طبقه 1:

 • بخش لاله (داخلی جراحی)
 • ICU
 • اتاق عمل

طبقه 2:

 • بخش شقایق (هماتولوژی)

نیم طبقه:

 • حوزه ریاست
 • واحد مالی
 • واحد فناوری و اطلاعات
 • واحد کارگزینی