داروخانه

داروخانه بیمارستان ناظران واقع در لابی بیمارستان در مجاورت کلینیک تخصصي قرار گرفته، اين داروخانه در زمره مجهز ترین داروخانه های بیمارستانی قرار دارد و به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمت به مراجعين محترم مي باشد.

اقدامات داروخانه:

  • تهیه داروهای سراسری سهمیه بیمارستانی
  • تهیه داروهای تک نسخه ای
  • تهیه تجهیزات مصرفی عمومی
  • تهیه تجهیزات مصرفی تخصصی به سفارش پزشکان بیمارستان
  • نگهداری استاندارد دارو و تجهیزات بیمارستان
  • تهيه داروهاي بيماران شيمي درماني سرپايي و بستري
  • ارائه خدمات به بیماران سرپایی: فروش و عرضه دارو و لوازم به بیماران ویزیت شده توسط پزشکان بیمارستان
  • ارائه خدمات به بیماران بستری: تهیه و ارسال داروهای مورد نیاز بیماران بستری در بخش های بیمارستان

ساعت حضور مسئول فنی: از ساعت 9 صبح الی 5 بعد از ظهر

تلفن پاسخ گویی 24 ساعته جهت تمامی امور بستری : 35006000-051 داخلی 653