لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

معرفی دپارتمان IPD

فعاليت هاي دپارتمان بيماران بين الملل:

 • مشاوره حضوری و مجازی با پزشک واحد بیماران بین الملل
 • ارائه خدمات VIP
 • امکان برقراری ارتباط با پزشک IPD بعد از ترخیص
 • دسترسی به اینترنت
 • ویزیت روزانه پزشک
 • سفارش غذا خارج از منو
 • حمل و نقل مطمئن داخل شهری
 • دریافت خلاصه پرونده پزشكي و صورتحساب  بيمار به زبان انگليسي در زمان ترخيص
 • اختصاص یک واحد جداگانه تحت نظارت مدیر بیمارستان
 • حضور کارشناس IPD  جهت انجام امور پذیرش و ترخیص بیمار بین الملل
 • حمل و نقل مطمئن درون شهری
 • تبدیل ارز با قیمت روز