لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

خانه صنعت معدن تجارت به کمک بیماران سرطانی مشهد می آید

خانه صنعت، معدن و تجارت

تعدادی از اعضای خانه صنعت معدن تجارت  برای هم اندیشی با انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی حضور یافته و برای کمک به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ناظران، حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی افزود: خیرین صنایع در بخش های مختلف علمی، هنری و درمانی مشارکت می کنند و ما برای مشارکت  با بیمارستان ناظران، نیازمند تقویم زمانبندی شده و مدون هستیم.

وی افزود: با ارائه این تقویم مدون از سوی بیمارستان و ارائه نیازمندیها، زمینه مشارکت فعال اعضا فراهم می شود.

حسین خانی زاده، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان از حضور صنعتگران قدردانی نموده و افزود صنعتگران و کارآفرینان همواره از بازوان کمکی سازمان های خیریه بوده اند.

همچنین، رضا حمیدی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: جذب توریست سلامت در زمینه درمان بیماریهای سرطان از مهمترین برنامه های  بیمارستان است.

مجتبی عباس زاده ، به نمایندگی از مدیرگروه صنعتی نیان الکترونیک گفت: در شهر مشهد بزرگترین هسته های دانش بنیان کشور را داریم.

وی افزود: نیازمندی های این مراکز درمانی با همکاری و برگزاری جلسات مشترک با اتاق بازرگانی و خانه صنعت معدن تجارت فراهم شود.

وی با بیان اینکه ایران  در زمینه بومی سازی تجهیزات پزشکی اقدامهای موثری انجام  شده و دارای اعتبار بین المللی هستیم، گفت: بیمارستان ناظران و مرکز درمانی رضا(ع) ازاین ظرفیت ها می توانند استفاده کنند.

عباس زاده با بیان اینکه بیمارستان در حوزه انرژیهای پاک، در شمار بیمارستان سبز قراردارد، افزود: ضریب انرژی های پاک با مصرف بهینه انرژی افزایش پیدا می کند.

وی گفت: شرکتهای مرتبط با انرژی های پاک برای پیشبرد این برنامه ها می توانند در کنار انجمن خیرین سلامت و بیمارستان اقدامات موثری را انجام دهند.

وی همچنین افزود: برگزاری جلسه مشترک شرکتهای صنایع پزشکی با بیمارستان می تواند منشا اثرهای خوبی باشد.

احمد کامیاب، مدیرعامل شرکت مشمش نیز با بیان اینکه با تجار افغانستانی در ارتباط است، افزود: با دعوت از سرمایه گذاران و تجار افغانی با مرکز، زمینه دعوت و همکاری و مشارکت در این کارخیر فراهم شود.

علی فغفوری، مدیرعامل الماس کارتن گفت: در زمینه تبلیغات با بیمارستان می تواند همکاری کند.

مژده قنبری، مدیرعامل کارخانه آریا کارتن فردوس نیز اظهار تمایل خود را برای شرکت در جلسه مددکاری مرکز رضا(ع) اعلام کرد تا حضور موثری برای روند هزینه درمان بیماران سرطانی در کنار انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد داشته باشد.

همچنین اصغر افراسیابی، مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، ضمن تشکر از حضور شرکت کنندگان اعضای خانه صنعت معدن و تجارت استان  خاطر نشان کرد: خانه صنعت معدن تجارت نتیجه و برآیند و راهکارهای این جلسه را تا هفته آینده برای بررسی در اختیار بگذارند تا زمینه مشارکت موثر اعضای خانه فراهم شود.