لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

حضور پرستاران بیمارستان ناظران در قالب تیم امدادی واکنش سریع در مراسم تشییع  شهیدِ جمهور

خبر

سجاد توکلی، صادق صحرایی، علی عرب و حجت برومند چهار پرستار بیمارستان ناظران که در قالب تیم امدادی واکنش سریع، سوم خرداد ماه در مراسم تشییع شهیدِ جمهور، در خیابان امام رضا(ع) کمک رسان عزادارن بودند.