تیم دپارتمان IPD

جهت ارتباط با كارشناس این واحد مي توانيد با شماره هاي ذيل تماس بگيريد. 

 كارشناسان بيماران بين الملل: فاطمه منتظری نیا

شماره تلفن مستقیم: 09941675806

شماره تماس داخلي:051-35006699

پزشك بيماران بين الملل:‌ دكتر حمید پیله ور
شماره همراه: 09941675806
شماره تلفن داخلي:    051-35006699