لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تکنیک موثر درمانی سرطان در مرکز تخصصی رادیو تراپی و انکولوژی رضا(ع) مشهد برای اولین بار در کشور

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد و مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا(ع) بهترین و موثرترین تکنیک درمانی ممکن برای غلیه بر سرطان را دارد.
دکتر فاطمه ورشویی رئیس مرکز تخصصی رادیو تراپی و انکولوژی رضا(ع) در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی مرکز رضا گفت: ما در راستای افزایش بهره وری درمان در آسیب رسانی بیشتر به تومورها و حفظ بافتهای سالم و افزایش کیفیت زندگی بیماران، پیشگام در راه اندازی تکنیک های نوین پرتو درمانی مانند IMRT و DIBH در سالهای اخیر در کشور در مرکز رضا(ع) بوده ایم در تکمیل صحبتهای دکتر ورشویی ،دکتر مهدیه دیانی متخصص رادیوتراپی و انکولوژی و مدیر دپارتمان آموزش و پژوهش مرکز رضا (ع) عنوان کرد : پرتو درمانی با پایش و مدیریت حرکات تنفسی در رابطه با بیمارانی که مورد پرتو درمانی پستان چپ قرار میگیرند و ریسک بالایی در زمینه بیماری های قلبی از جمله سوابق خانوادگی، استفاده از داروهای شیمی درمانی و … دارند، استفاده می شود. ازآنجا که حساس ترین بخش قلب بیمار در میدان درمان پستان واقع می شود احتمال عوارض قلبی را برای بیمار بهمراه خواهد داشت، بدین ترتیب در مرکز تخصصی رادیو تراپی و انکولوژی رضا(ع) برای بیماران با ریسک بالا، پرتو درمانی در دم عمیق انجام می شود. در ادامه گفتگوی خبری سارا عبداللهی مدیر ارشد کیفیت در رادیو تراپی اشاره کرد : بیمار با آموزش بهینه، مهارت دم عمیق پایدار را کسب کرده و در این فاز تنفسی تصویر برداری و درمان می شود. با پایش دقیق حرکات تنفسی بیمار با استفاده از سیستمهای مشاهده تنفسی در اتاق تصویر برداری و پرتو درمانی، اجرای درمان در فازی از تنفس انجام می شود که قلب به کمترین میزان ممکن در میدان درمان قرار دارد. این تکنیک از سال 1397 در مرکز تخصصی رادیو تراپی و انکولوژی رضا (ع) به عنوان تنها مجموعه ارائه دهنده این درمان در کشور ارائه می شود.