لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تومور جدار شکم و درمان نادر آن

خبر

جراحی تومور جدار شکم با درگیری  رحم، مثانه و روده‌ها و اقدامات تیم کلینیک زخم همزمان در اتاق عمل

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، بیمار خانم با تشخیص تومور جدار شکم با درگیری رحم مثانه و روده ها تحت درمان قرار گرفت.

روند درمان این کیس نادر با حذف کلیه بافت های درگیر که منجر به حذف پوست شکم گردید شروع و در طول این روند همکاری همزمان کارشناسان زخم بیمارستان ناظران در اتاق عمل در چندین نوبت در کنار تیم جراحی این بیمار به سرپرستی دکتر احسان حسن‌زاده متخصص جراحی عمومی برای حفظ محیط استریل روده‌ها، کنترل عفونت روده‌ها و آماده سازی فضای ضایعه بدون پوست جهت ایجاد شرایط پیوند پوست را مهیا ساخت.

این بیمار پس از گذراندن دوره های پرتودرمانی و شیمی درمانی با سلامت کامل ترخیص گردید.