لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تلفن های ضروری بیمارستان

سپس داخلی مورد نظر خود را شماره گیری نمایید.

آزمایشگاه 711 و 712
تصویربرداری (ام آر آی - سی‌تی اسکن - سونوگرافی - رادیولوژی ) 760
اورژانس 631
کلینیک 670
کلینیک سلامت 682
کلینیک زخم 670
پذیرش و ترخیص 660
داروخانه 653
واحد امور بین الملل (IPD) 699
مددکاری 607 و 608
مشارکت های مردمی 618
روابط عمومی 690 و 691
پیگیری امور بیماران و رسیدگی به شکایات 523
دفتر بهبود کیفیت 522
حوزه ریاست 561
کارگزینی 564
سرپرست خدمات پرستاری 610
دفتر سوپروایزران بالینی 614 و 615