لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تقدیر وزارت بهداشت از مدیر بیمارستان ناظران

خبر

تقدیر وزارت بهداشت از مدیر بیمارستان ناظران

♨️رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مدیریت و سرپرست بهبود کیفیت بیمارستان ناظران تقدیر کرد

🔸به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، در مکاتبه ای از سوی رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از خدمات و تلاش‌های دکتر حسن خداپرست مدیر بیمارستان ناظران و همچنین معصومه رافتی سرپرست بهبود کیفیت این بیمارستان در پیشبرد اهداف و برنامه‌های مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان در اجرای دور پنجم برنامه اعتبار بخشی بیمارستان‌های کشور تقدیر کرد.

دکتر حسن خداپرست بیمارستان ناظران مشهد
معصومه رافتی -بیمارستان ناظران مشهد