لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کارکنان ناظران

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، دکتر رضا وثوقی مقدم سرپرست مدیریت امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اهدای لوح یادبودی از اقدامات دو نفر از کارکنان بیمارستان ناظران به دلیل ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان و اقدامات علمی بی‌وقفه در نظام سلامت تقدیر کرد.

در این تقدیرهای رسمی از فاطمه نوراللهی مترون و شیما نعمتی سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان ناظران نام برده شده است.

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 5 پرسنل بیمارستان ناظران مشهد (2)
تقدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 5 پرسنل بیمارستان ناظران مشهد (2)