لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مدیر بیمارستان ناظران

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دکتر حسن خداپرست مدیریت بیمارستان ناظران

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مدیر بیمارستان ناظران تقدیر کرد.

طی تقدیرنامه ای از طرف دکتر محمود محمدزاده شبستری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از مشارکت فعالانه و هوشمندانه دکتر حسن خداپرست مدیر بیمارستان ناظران در جلسات کار گروه مشورتی مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه تقدیر شد.

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دکتر حسن خداپرست مدیریت بیمارستان ناظران