لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تشکیل سومین جلسه ستاد بحران با موضوع «مانور قطعی برق»

سومین جلسه ستاد بحران بیمارستان ناظران مشهد
سومین جلسه ستاد بحران بیمارستان ناظران مشهد

تشکیل سومین جلسه ستاد بحران با موضوع «مانور قطعی برق»

🔸 به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، سومین جلسه ستاد بحران مدیریت بحران با حضور امیر آل داود، ریاست بیمارستان به عنوان فرمانده ستاد بحران بیمارستان و اعضای کمیته مدیریت بحران با محوریت مانور آمادگی قطعی برق در بیمارستان برگزار شد.

🔹 در این جلسه ابعاد مختلف و چالش‌های پیشرو در مواجه با قطعی برق و میزان آمادگی تجهیزات و امکانات بیمارستان با بروز چنین حوادثی بررسی شده و آموزش های لازم به اعضا داده شد.