لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تشکیل دومین جلسه ستاد بحران بیمارستان ناظران

خبر

ارزیابی میزان خطر و خسارات احتمالی

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، پس از تشکیل ستاد بحران بیمارستان ناظران از هفته گذشته، در دومین جلسه این ستاد ارزیابی میزان خطر و تجربیات سیل مشهد در روزهای اخیر بررسی گردید.

با فعال سازی کد ۵۰۰ مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان ناظران، تجهیزات و ادوات مدیریت بحران در بیمارستان ناظران فعال شد.

با اعلام این کد، پزشکان و پرستاران این حوزه در بخش ویژه اورژانس پیش‌بینی شده برای بحران مستقر و تجهیزات ایمنی و تاسیسات بیمارستان بازبینی گردید که بر اساس گزارشات اعلام شده در این ستاد تا کنون در هیچ یک از بخش‌های بیمارستان آب گرفتگی یا خسارتی گزارش نشده است.

با اعلام دکتر حسن خداپرست فرمانده ستاد بحران بیمارستان ناظران، این ستاد تا زمان اعلام وضعیت عادی فعال و به کار خود ادامه خواهد داد و کلیه مسئولان بخش‌های مختلف در چارت بحران می بایست گزارش فعالیت های خود را به صورت مداوم ادامه داده و آمادگی لازم را داشته باشند.